Přijďte si s námi zatančit

v kruhu!Tančíme proto, že nám to přináší radost - v přátelské atmosféře tanečního kruhu zapomínáme na předsudky, které v nás před lety zakořenily: že abychom mohli tančit potřebujeme zvláštní pohybové nadání, hudební sluch, odborné vzdělání a výbornou fyzickou kondici. My, kdo tančíme pro radost, víme, že nic z toho není pravda. Jediné co potřebujeme jsou pohodlné boty a oděv, ve kterém se cítíme dobře. Je řada tanců, které si mohou užít i lidé se zdravotním omezením nebo senioři.


V tanečním kruhu jsme v blízkém kontaktu s druhými, ale zároveň se dostáváme  ke svým pocitům a emocím. Jsou tance, které euforizují, nabíjejí energií, a naopak takové, které díky své struktuře umožňují naší mysli oprostit se od vnějších tlaků a ponořit se do meditace.


A co to vlastně tančíme? Tradiční tance z různých koutů světa - řecké, bulharské, rumunské, arménské, lotyšské, židovské a jiné, ale také tance choreografované na klasickou i současnou hudbu. Spíše než dokonalá vnější forma nás zajímá vnitřní smysl tance, to, co v nás vyvolávají taneční prvky, gesta a samozřejmě hudba. Informace o našich setkáních najdete v sekci Pravidelná setkání a Semináře.