ZPĚT Syneček
(Marka Míková)

Že já ti synečku
nemohu srdce dát
že já tě synečku
mohu jen litovat

čas plyne jak voda
čas všechno urovná
netrap se synečku
pomysli na Boha

pomysli synečku
na svoji matičku
která tě chovala
pod srdcem nosila

já jsem ta matička
hladím tě po čele
jsem v polích cestička
vedu tě do nebe