ZPĚT Co nikdo nikdy neviděl
(Pavla Slabá)

Co nikdo nikdy neviděl
co nikdo nikdy neslyšel
co nikdo netušil že se může stát
to všechno připravil pro vás čas
to všechno připravil pro vás čas

chystat se na smrt dobrý být
potom prý budeš věčně žít
je-li to pravda není tak hrozná
všechno se teprve posléze pozná
jestli je pravda to co teď zpívám si
jestli
jestli
jestli a možná