ZPĚT Na konci ulice
(Marka Míková / Marka Míková)

Kdo kam jde,
co kdo chce?
Házej mýdlem,
mávej křídlem,
říkám vám to potřetí,
na koho to slovo padne,
od země se odlepí
a poletí...

Na konci ulice se někdo potácí,
na konci ulice se někdo zmítá,
na konci ulice se někdo potácí,
na konci ulice někdo lítá...

Kdopak to asi je?
Já!