ZPĚT Koleda
(Marka Míková / Marka Míková)

Tři králi do Betléma míří
hvězda jim září nocí tmou
slon velbloud kůň tou nocí kráčí
na hřbetě nesou náklad svůj

Noc temná noc oči se klíží
noc temná noc musíme dál
marně teď zrak k nebi vzhlíží
hvězdu jasnou zakryl mrak
tak kudy dál?

Slon velbloud kůň i vítr zpívá
temná je noc a cesta zlá
píseň ti srdce rozechvívá
děťátko v jeslích usíná

A hvězda nad hlavou
zazáří nocí tmou
velbloudi jdou houpy hou
dítě spí chvály zní oblohou
houpy hou
Boha velebí
a hvězda nad hlavou
zazáří nocí tmou