ZPĚT Hodiny
(Marka Míková)

Tikají kulhavě, tikají váhavě
Kolik je hodin?
Už je třičtvrtě na deset, za chvíli mi jede vlak.
Pozor, pane, upadly vám hodinky....
Zpožďují se i hrací hodiny...
Proč pořád obracíš ty přesýpací hodiny?
Marie Horáková jde na hodinu klavíru.
Cesta jí trvá půl hodiny, na klavíru se zdrží třičtvrtě
hodiny, dohromady to dělá hodinu a čtvrt.