ZPĚT Alibi/B>
(Kateřina Jirčíková / Kateřina Jirčíková)

Mými ústy mluví někdo cizí
špatný vtipy hloupý řeči
nechci ho tu a ptám se kdy zmizí
jenže v tu chvíli vždycky mlčí

Mým tělem bloudí cizí duše
nemám ji ráda je samý sliby
šeptá mi divný slova i když se tvářím hluše
prosím ji vypadni jenže jí se u mě líbí

Jsem obklíčená divnejma slovama
obklíčená divnejma slovama
obklíčená cizíma slovama
obklíčená vlastníma slovama

V hlavě někdy slyším divný povely
marně se bráním zas melu jinou
mýmu mozku někdo dává špatný povely
zas říkám spoustu slov a všechna tě minou

Jsem obklíčená divnejma slovama