ZPĚT Král vysílá své vojsko
(Marka Míková)

Král vysílá své vojsko
Král vysílá své vojsko
Král vysílá své vojsko
Král vysílá své vojsko

Bojovníka silného
Bojovníka chrabrého

Král vysílá své vojsko
Král vysílá své vojsko
Král vysílá své vojsko
Král vysílá své vojsko

Ve slunci se přilby třpytí
Mraky nebem rychle letí

Král vysílá své vojsko
Král vysílá své vojsko
Král vysílá své vojsko
Král vysílá své vojsko

Vezmi si meč a vyndej brnění
Štítem se chraň, nepřítel oněmí
Vezmi si meč a vyndej brnění
Štítem se chraň, nepřítel oněmí

Jsi dcera královská
seběhni dolů
Koně už čekají
nebraň se tomu
Hříva ve větru
vlasy ti vlají
Jedou do boje
kopyty zvoní

Král vysílá své vojsko
Král vysílá své vojsko
Král vysílá své vojsko
Král vysílá své vojsko

Řetěz rukou prolomit
Až do vítězství se bít

Král vysílá své vojsko
Král vysílá své vojsko
Král vysílá své vojsko
Král vysílá své vojsko

Meč v ruce, štítem zamávám
vybral si mě, tak běžím já