ZPĚT Kobylka
(Marka Míková)

Kobylka cestou klopýtá
Cesta je sněhem přikrytá
Klopýtá bez otěží
Jako o život běží
Cesta je sněhem přikrytá
a hustě sněží
Mráz
že dýcháš stěží

Z nebe se sype bílý sníh
Úsměv ti zmrzne na tvářích
Kobylka hlavu zvedá
Znova se chytit nedá
Zavolej na ni
ještě smíš
Hned hlavu skloní
níž
Tak plač teď pro ni

K obzoru koník uhání
Šedé je nebe nad plání
Mráz štípe srdce zebe
Kdo končí zem je nebe
Kobylka nebem letí výš
jak bez rozumu
Výš
Tak vrať se domů
Vrať se domů
Vrať se domů
Vrať se domů
Vrať se domů
Vrať