ZPĚT Hrob je prázdný
(J 20/4-8)

Jdou, jdou, běží tam
Nejdřív Petr za ním Jan
Cesta plná kamení
běží hledat znamení

Jdou, jdou, běží tam
kroky, mraky, já chci taky
Jan má zmatek ve tváři
vstoupit se neodváží

Jdou, jdou, běží tam
nejdřív Jan a za ním Petr
Zatočí se s nimi svět
užasnou a běží zpět

Jdou, jdou, běží zpátky
Běžím taky, vím to taky
Běžím taky, vím to