Dybbuk

(Pavla Slabá / Marka Míková 1985)

Na dně lidských duší žije
strašný dybbuk černá zmije
kroutí nám zmučená těla
třikrát běda přeběda

Trap se až ti uschne srdce
opíjej se čím dál více
dybbuk jásá slintá blahem
sráží tě na tvrdou zem

Óóó dybbuk je zlý duch
óóó dybbuk je zlý duch

Sedím v napuštěné vaně
a poslouchám vylekaně
dybbuk stojí za dveřmi
šeptá honem otevř mi

Když tady byl včera večer
dupal vřískal strašně ječel
vodky jsem se napila
a tak jsem se ho zbavila

Óóó dybbuk je zlý duch
óóó dybbuk je zlý duch

Za dveřmi je náhle ticho
mně se strachem svírá břicho
talmud odpověď mi nedá
třikrát běda přeběda

Stádo prasat čeká marně
dybbuk zasedl si na mě
a teď bere za kliku
křičím táhni dybbuku

Óóó dybbuk je zlý duch
óóó dybbuk je zlý duch

Skočil po mně tma je rázem
v zoufalství se vrhám na zem
důtkama mě dybbuk žene
marně křičím ne ne ne

ŘEPU s TRNKOU SLABĚ sMÍKÁM
v PANICE si náhle říkám
NEJEd by to ani PES
že sem dybbuk vůbec lez

Óóó dybbuk je zlý duch