ZPĚT Utíkej
(Pavla Slabá, Marka Míková)

Utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, otoč se
a utíkej, otoč se a utíkej, utíkej, utíkej,
otoč se a utíkej, jen rychle utíkej!

Utíkej rychle, teď je ta chvíle,
neříkej sbohem, nemysli na ty kolem,
utíkej, utíkej, otoč se a utíkej,
jen rychle utíkej!

Musím běžet musím sama
sníh roztaje pod nohama
Do pohybu nohy ruce
dokud hoří moje srdce
Dokud hoří dokud pálí
rozběhnu se v širou dáli

Utíkej, utíkej, seber se a utíkej,
z dáli mi zamávej, nad ničím neváhej,
utíkej, utíkej, otoč se a utíkej,
tak rychle utíkej!

Utíkej, utíkej, odpusť a utíkej,
sežraly krysy, co bylo kdysi,
po poli v trávě utíkej k slávě,
Pán Bůh ti pomáhej.