Dívám se nebo se nedívám
I am looking or not

Fuzzy Logic
Fuzzy Logic V. R.
Intervence Veroniky Resslové na Holešovickém nádraží je vizuálně velmi prostá. Čtyřiadvacet napůl bílých a napůl černých válců pro vlakové jízdní řády, na začátku instalace nastavených v téže poloze, se zásahy procházejících návštěvníků (co je tam, kam není vidět?) mění v dynamický vizuální systém o nekonečném počtu variant poměrů černé a bílé plochy.

Na první pohled můžeme dílo přiřadit k minimalismu, op-artu, kinetickému umění a snad i geometrické abstrakci. Brzy však odhalíme pro Veroniku příznačnou nejednoznačnost, které zde dosahuje pomocí nepředvídatelného řetězce stavů instalace. Fyzická nemožnost sledovat proces přeměn po celou dobu výstavy je dalším jejím typickým tématem. Dívání nebo nedívání se na několik černo-bílých ploch nás může dovést k zamyšlení nad kauzalitou (jak souvisí přítomný stav instalace se stavy předcházejícími a následujícími?), entropií (jak ovlivňuje vložené úsilí stavy instalace a jak je hodnotíme na stupnici chaos-řád?) nebo hranicemi našeho smyslového vnímání a interpretace (dokážeme všechny existující stavy instalace pojmout a odlišit?).

Veronika Resslová se ve své výtvarné práci dlouhodobě zaměřuje na neurčitost a nejednoznačnost interpretace vizuálních vjemů. K dosažení znejisťujícího účinku jí většinou postačuje několik čar, geometrických tvarů nebo ploch. Její projekce geometrických těles do plochy vybízejí k mentální zpětné prostorové rekonstrukci, při níž k neurčitosti mezi dvojrozměrnou a třírozměrnou interpretací může přibýt ještě víceznačnost výsledné prostorové formy. Někdy záměrně porušuje očekávané symetrie rovinných projekcí, případně je dále znejisťuje jejich rozprostřením do prostoru. Novějším tématem její tvorby je smyslová neuchopitelnost díla v jeho celistvosti. V časově proměnlivých instalacích je divákům dovoleno sledovat jen pouhý časový výsek díla, uchopení celku je přenecháno jejich imaginaci.

Text: Milan Guštar
Fuzzy Logic
7. 8. - 10. 9. 2014 Projekt Plus Praha - Nádraží Holešovice
Kurátor: Milan Guštar
Copylight copylight 2014 Milan Guštar
Flex MMXII flex23av2013 prvotní zvuk flex46inspace flex96inspace Densatio Pro Le Cainea
Art  |  Uvnitř