Flao YG


Špendlíky (1988-2005)
Duration: 11'53"
Music: Milan Guštar, 1988
Lyrics: Pavel Marek

Recorded: Uvnitř, 6. - 8. 2005
Voice: Pešák
Gtr: Bob
Vc: Jirka
Dr, Kbd: Milan Guštar

Mixed: Uvnitř, 23. 7. 2006
ogg, mp3, flac
CD (Forgotten Works)
CD (Špendlíky single)
Plechovka se leskne ve světle
Pomalu ji zvedám nad hlavu
Opatrně... výš... ještě výš...
Stojím na špičkách
Opatrně... výš... ještě výš...
Ruku vytáhnu
Opatrně... výš... ještě výš...
A potom... vysypu špendlíky na zem
Padají do tmy
Z výšky padají a jemně cinkají o zem
A další den uplynul, další den


The can glitters in the light
I'm slowly raising it above my head
Carefully... higher... higher still...
I'm standing on tiptoe
Carefully... higher... higher still...
I stretch my arm
Carefully... higher... higher still...
And then... I spill the pins on the floor
They're falling into darkness
From high above they're falling and clinking gently against the floor
And another day's over, another day

Tuning: 8edo
Copyright © 1988-2012 Flao YG
Uvnitř  |  FLAO YG  |  summa summarum