Milan Guštar


Elektrofony
Historie, principy, souvislosti
Část II - Elektronické nástroje

ERRATA



Přes veškerou péči věnovanou přípravě knihy se v textu mohou vyskytnout chyby. Pokud nějakou objevíte, informujte prosím autora na e-mailové adrese info@uvnitr.cz, telefonu 603467564 nebo adrese Uvnitř, Nad vinicí 7a, 14300, Praha 4.
Opravy budou zveřejněny na této stránce.

Opravy:

Copyright © 2008, Milan Guštar