Kde hráli předtím
a nebo hrají zároveň:

 

 

Marian v:
* Smädný kmet  (2000 - dosud)
* Ušní střevíc   ( 2003 )
* Oswald Schneider   (léto 2003 - leden 2004) 

 

 PaN v:
Fšudepozdě   (1993 - léto 2000)
* Apeiron   (jako host 1997)
* Plout   (1998 - jaro 2001)
* S-Tour   (1999-2000)  
* Zvykneme si   (jaro 1999 - leden 2002)
* Smädný kmet   (2000 - dosud)
* Grep (jaro 2005 - dosud )

 

 Mirek v:
* Kvíz   (1992-93)
* Spodní voda   (1994-95)
* Porybný štramák  (1996)
* Nákaza   (1997-98)
* Ne   (2000)
* Zvykneme si.   (1996-2002)

 

 Veronika v:
Fšudepozdě    (1997 - léto 2000)
* S-Tour   (1999-2000)  
* Užjepozdě   (2000 - dosud)

 

 Honzík v:
* Six Food   (1995 - dosud)
* Fšudepozdě   (1995 - 2000)
* Užjepozdě   (2000 - dosud)
* Nablind   (jaro 2003 - dosud)
(+ hrává příležitostně i s *Rodeo, *Scarabeus,  *Honza Bican band, *Threegrass)

 

Kačenka v:
* Fšudepozdě (1993)
* Smädný kmet  (2000 - dosud) 
* Kachny šejdrem ( jaro 2002 - XII. 2003)
* Tři a kordy  ( 2002 - dosud) 
* Dřevěné pytlí v jutových uhlích   (VI. 2004 -VII. 2005 )

 

 Tonda v:
* E.D.S.   (1984-87)
* Nevermore / Kriminal   ( IV.1991 - III.92)
* Čistý kvartet   (VII.1994 - X.1996)
* Porybný štramák   (II.1995 - VI.96)
* X-Life   (VII.1996 - VII.1998)
* Timudej   (jako host: XII.1996 - IX.97)
* Zvykneme si     (VIII.1996 - I.2002)
* Dřevěné pytlí v jutových uhlích   (1998-dosud)

* Kachny šejdrem ( jaro 2002 - IX. 2005)