......................................................................................................................................................................................................

Většina obrazů z této doby se nachází v Německu, nebo byly prodány v Česku.