ARTWORK - INSTALACE - MRCHY
v procesu
Instalace pro výstavu Orbis Pictus

Spolupráce Milan Guštar

rok : 1996

materiál : elektonika, televise, video

Výška : 110 každý kus, celkem 12 kusů

majetek autora